Szállítási feltételek


1. Szolgáltatások leírása

Az EUExpress.hu az Európai Unió egész területén háztól-házig vállalja küldemények kézbesítését.

1.1. Express légi szolgáltatásaink:

dokumentumok,

csomagok,

raklapok szállítására is kiterjed (méret határon belül).

Tranzit idő: 1 nap, maximum 2nap - távoli területek esetén.

1.2.Express közutas szolgáltatásaink:

dokumentumok,

csomagok,

raklapok,

költöztetés háztól-házig,

speciális küldemények (törékeny, alaktalan áruk) biztonságos szállítása az unió egész területén.

Tranzit idő: 2-7 nap.


2. Árképzés

A honlapon megadott árak nettó árak, és az EU-ban ÁFA- mentesek. A kalkulált árat plusz költség terhelheti a szállítási útvonalon kívül eső és túl méretes/ túlsúlyos áruk esetén. Pontos ár érdekében kérjük, töltse ki árajánlat kérő formunkat, vagy keressen minket az alábbi elérhetőségeken.

Az Eurót napi árfolyama alapján váltjuk XE.com adatai szerint.


3. Tranzit idő

1-7 nap a távolság viszonylatában, amelybe nem számítanak bele a hétvégék, az ünnepnapok, a munkaszüneti napok. Az EU Express.hu fenntartja a tranzitidő esetleges átütemezésének mindenkori jogát. Okai: ünnepnapok, műszaki hiba, vámvizsgálat, rossz időjárás, betegség, előre nem várható események, stb.


4. Szállítási költség fizetése

Minden esetben előre, legkésőbb a felvétel időpontjáig kell, hogy megtörténjen.

4.1. Banki átutalás

4.2. Postai rozsaszin csekk

4.3. Pay Pal

5. Megrendelés elkészítése, felvétele, lemondása

5.1. A szállítás megrendelése honlapunkon történik, melyről minden esetben automatikus visszaigazolást kap minden kedves ügyfelünk a megrendeléskor megadott e-mail címre. Telefonon leadott megrendelésre nincs lehetőség. A megrendelés leadásával szerződéses jogviszony jön létre a Megrendelő és az EUExpress.hu között.

5.2. A szállítási megbízás lemondása plusz költséggel nem jár, a felvétel napjáig. Amennyiben a szállítási költség kifizetésre került, a befizetett összeg visszautalásra kerül a befizetőnek.

5.3. Az EUExpress.hu fenntartja a tranzitidő esetleges átütemezésének mindenkori jogát. Okai: ünnepnapok, műszaki hiba, vámvizsgálat, rossz időjárás, betegség, előre nem várható események, stb.

5.4. Plusz költség kerül felszámításra, amennyiben a rakomány felvételi vagy kézbesítési helye távoli területnek minősül. Erről a megrendelés beérkeztével munkatársunk tájékoztatja a megrendelőt. Ilyenkor lehetőség van a megrendelés lemondására is.

5.5. A rakományok felvétele minden esetben partnerek segítségével történik hétfőtől péntekig, 7-18 óráig. Ettől eltérni csak előzetes egyeztetés alapján van lehetőségünk. Ezzel kapcsolatban kérjük, keresse munkatársunkat. Azzal, hogy átadják a futárnak a küldeményt, automatikusan elfogadják szállítási feltételeinket. A szállítási feltétel tulajdonosainkon, alkalmazottainkon és partnereiken kívül minden olyan személyre vonatkozik, aki a csomagot átadja, átveszi, függetlenül a megrendelő személyétől.

5.6. Az EuExpress.hu a Szállítási Megbízásban szereplő adatok egyeztetése után e-mailben küldi el a felvételhez szükséges fuvarlevelet, melyet a feladónak 5 példányban szükséges kinyomtatnia a futár érkezéséig. Amennyiben a feladó a nyomtatást nem tudja megoldani, kérje ügyfélszolgálatos munkatársunk segítségét.

Nem megfelelőn kitöltött, megadott adatokból (feladó, címzett adatai, súly, méret, csomagszám, stb.) származó kár, esetlegesen felmerülő plusz költségek az EUExpress.hu felé minden esetben a megrendelőt terheli. A felvételről a feladó a fuvarlevél aláírása után egy példányt tart meg a többi példányt átadja a futár részére.

5.7. A futár köteles figyelmeztetni a Feladót, ha az áru csomagolása nem megfelelő, vagy sérült. Helytelen csomagolásból eredő károk miatt az EUExpress.hu semmilyen felelősséget nem vállal. Csomagolás nélkül, valamint nem megfelelően csomagolt küldemények felvételét a futár megtagadhatja.

Az EUExpress.hu által javasolt és elfogadott csomagolási módok: doboz, bőrönd - fóliával körbetekerve, ami véd a párától, esőtől, szakadástól.
Csomagolás nélküli, illetve nylon szemeteszsákba csomagolt küldemények felvételét a futár minden esetben megtagadja.

5.8. A csomagok tartalmát minden esetben kötelező tételesen megadni!

5.9. 50kg felett az ügyfélnek gondoskodnia kell a szállítandó áru mozgatásáról, mind a fel- mind a lerakó helyen.

5.10. A csomagok le vannak mérve központilag, az ügyfél az árképzésnek és a szállítási feltételeknek megfelelően fizeti meg a szállítási költséget, tehát mindig a valós mennyiség a mérvadó. A megrendelés elkészítésekor a tényleges, csomagolt méreteket köteles a megrendelő megadni. A megrendeléskor feltüntetett adatok valamint a valós, mért adatok közötti különbség esetén az esetleges plusz költséget a kiszállítás előtt be kell fizetni.

5.11. Raklapos szállítás feltételei:

A raklapra helyezett áru mozgatását mind a fel- és mind a lerakó helyen az ügyfélnek kell biztosítania. Ez lehet emberi erő, hidraulikus emelő, villástargonca. 1 raklap maximum 170 cm magas lehet. A raklapra alaposan rögzíteni kell az árut spaniferrel, gumipókkal, stb. és fóliával körbe kell tekerni. A szállítás díjazása térfogat alapú, 1 m3 maximum 250 kg lehet; e felett súly alapú díjazást alkalmazunk.


6. Kézbesítés

6.1. A kézbesítés időpontja a futár napi címei alapján kerül meghatározásra a megrendelés elkészítésekor megadott adatok alapján. Esetleges változás esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal. A kiszállítás napján módosításra nincs lehetőség.

6.2. Kiszállításkor a rakományon látható esetleges sérülésekről készíteni kell fényképeket mind a felbontás előtt, mind a felbontás utáni állapotról. Ennek hiányában reklamációra nincs lehetőség.

6.3. A kézbesítéskor az átvevőnek/ címzettnek alá kell írnia a fuvarlevelet, melyből egy példány az átvevőnél marad a szállítás igazolásaként.

6.4. A futár a kézbesítést háromszor kísérli meg, ezután a rakomány visszaszállításra kerül. Meghiúsult kézbesítés esetén - pl. ha a Címzett az áru átvételét megtagadja, vagy többszöri kiszállítás esetén a címzett nincs a megadott címen, stb. – az EUExpress.hu a küldeményt visszaszállítja a Feladónak. Ekkor a szállítás díját újból ki kell fizetni. Első meghiúsult kiszállítás esetén a futár értesítőt hagy a kiszállítási címen, melyen minden adat rendelkezésre áll, hogy fel tudják venni a kapcsolatot az adott ország futárjával, központjával a sikeres kiszállítás érdekében.

6.5. Postafiók címre történő kézbesítést nem vállalunk.


7. Szállítási biztosítás

7.1. A Szállítási biztosítás opció díja a csomagok értékétől függ, 500 euró értékenként 20 euróba kerül.

7.2. Amennyiben a megrendelés elkészítésekor szállítási biztosítást is kértek a rakományhoz és a fuvarozó hibájából keletkezett, a külső csomagoláson látható károk esetén (a csomag sérülése, részleges vagy teljes elvesztése, vagy megsemmisülése) az EUExpress.hu kártérítést fizet. Amennyiben a futár a küldeményt sértetlenül adja át, és ezt a címzett/átvevő aláírásával is igazolta, de a bel tartalom sérült, biztosítási igény benyújtására nincs lehetőség.

7.3. A szállítási biztosítás csak a küldemény eredetiségét és értékét igazoló számla bemutatása esetén érvényesíthető. A kár mértékének megállapítása a futárszolgálat és a számla alapján történik.

7.4. Nem megfelelően csomagolt törékeny áruk szállításáért az EUExpress.hu felelősséget nem vállal. A megfelelő csomagolás: kemény fadoboz vagy műanyagdoboz, bélelt fallal és távtartóval ellátva, az egyes cikkek pedig egyenként csomagolva és elkülönítve. Üveg, porcelán és más törékeny tárgyak ép szállítására semmilyen garanciát nem vállalunk.

7.5. Kártérítés nem kérhető tiltott árucikkek, drágakövek, nemesfémek, ékszerek, pénz, hordozható számítógépek, plazma és LCD képernyők, üveg, porcelán, műkincsek, régiségek, dokumentumok, valamint filmek, kazetták, kompaktlemezek, memória kártyák, vagy bármely más adat- vagy képhordozó eszköz szállítása esetén.

7.6. Nem követelhető kártérítés Vis Major , harmadik fél mulasztása, csaelekedete esetén, valamint bevétel kiesésért, elmaradt haszonért, piac-, hírnév- vagy ügyfélvesztésért, valamint bármilyen formában felmerülő közvetett -, esetleges különleges -,vagy következményes károkért, illetőleg veszteségekért, a fuvarozási késedelmekből eredő veszteségekért, illetve a Szerződési Feltételek szerinti kötelezettségek megszegése miatt bekövetkezett károkért.

7.6.A kárrendezés ideje esetenként több hetet is igénybe vehet.


8. A rakomány tartalma

8.1. A rakomány tartalmáért a Feladó, a Megrendelő és a Címzett vállalja a jogi felelősséget.

8.2. Az árlistánktól eltérő csomagok és nagyobb mennyiségek szállításának árképzése eseti.

8.3. Túl méretes csomagok és csomagolás esetén az EuExpress.hu pótdíjat számít fel.

8.4. Az EUExpress.hu nem szállít veszélyes, romlandó, fertőző, undort keltő, tűz- és robbanásveszélyes árut, tűz-és lőfegyvert, robbanószert, földi maradványokat, különleges értékű árut, jövedéki termékeket (alkohol, üzemanyag, dohányáru, stb.), illegális és egyéb veszélyes anyagokat és termékeket, stb.. Veszélyes áru elfogadása esetén veszélyes áru pótdíj kerül felszámításra a megrendelő felé, melynek díjszabása eseti, ennek megállapítása érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal.

Az EUExpress.hu által szállított küldemények biztonsági ellenőrzés alá vonhatók, melynek során röntgen berendezés, robbanóanyagnyom-felderítő eszköz, vagy más biztonsági átvilágítási eszköz/eljárás használatára is sor kerülhet, továbbá küldeményük biztonsági okokból szállítás közben kinyitható és annak tartalma átvizsgálható.

A megrendelés elkészültével hozzájárulnak ahhoz, hogy partnerünk vagy bármely kormányzati hivatal, ideértve a vámhatóságot is, bármikor kinyithassa és megszemlézhesse a küldeményüket.

8.5. Bármely vám- vagy kormányzati szervezet, illetőleg hatóság tevékenysége, valamint a feladó, megrendelő, illetőleg a címzett által benyújtott dokumentáció hiányossága, a szükséges engedély vagy hozzájárulás be nem szerzése miatt ránk hárított bármely vámot, adót (például ÁFÁT), bírságot, raktározási díjat, vagy egyéb költséget a feladóra, megrendelőre, vagy a küldemény címzettjére továbbhárítunk.


9. Adatvédelmi szabályzat

9.1. Az EUExpress.hu a szolgáltatásainak igénybe vételét adatközléshez köti, melynek során az EUExpress.hu az ügyfelek személyes adatainak birtokába jut, azonban ezen adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

9.2. Az EUExpress.hu az adatok kezelése tekintetében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvények rendelkezéseit betartja.

9.3. A Szolgáltató az adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. A megrendelők által megadott adatok csak az igénybevett szolgáltatás pontos és hatékony teljesítését segítik. Regisztrációjával a megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy az EUExpress.hu hírlevelet küldjön a megadott email-címére. A hírlevélről a felhasználó bármikor automatikusan leiratkozhat.