A rakomány tartalma


8.1. A rakomány tartalmáért a Feladó, a Megrendelő és a Címzett vállalja a jogi felelősséget.

8.2. Az árlistánktól eltérő csomagok és nagyobb mennyiségek szállításának árképzése eseti.

8.3. Túl méretes csomagok és csomagolás esetén az Eu Express.hu pótdíjat számít fel.

8.4. Az EU Express.hu nem szállít veszélyes, romlandó, fertőző, undort keltő, tűz- és robbanásveszélyes árut, tűz-és lőfegyvert, robbanószert, földi maradványokat, különleges értékű árut, jövedéki termékeket (alkohol, üzemanyag, dohányáru, stb.), illegális és egyéb veszélyes anyagokat és termékeket, stb.. Veszélyes áru elfogadása esetén veszélyes áru pótdíj kerül felszámításra a megrendelő felé, melynek díjszabása eseti, ennek megállapítása érdekében kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal.

Az EU Express.hu által szállított küldemények biztonsági ellenőrzés alá vonhatók, melynek során röntgen berendezés, robbanóanyagnyom-felderítő eszköz, vagy más biztonsági átvilágítási eszköz/eljárás használatára is sor kerülhet, továbbá küldeményük biztonsági okokból szállítás közben kinyitható és annak tartalma átvizsgálható.

A megrendelés elkészültével hozzájárulnak ahhoz, hogy partnerünk vagy bármely kormányzati hivatal, ideértve a vámhatóságot is, bármikor kinyithassa és megszemlézhesse a küldeményüket.

8.5. Bármely vám- vagy kormányzati szervezet, illetőleg hatóság tevékenysége, valamint a feladó, megrendelő, illetőleg a címzett által benyújtott dokumentáció hiányossága, a szükséges engedély vagy hozzájárulás be nem szerzése miatt ránk hárított bármely vámot, adót (például ÁFÁT), bírságot, raktározási díjat, vagy egyéb költséget a feladóra, megrendelőre, vagy a küldemény címzettjére továbbhárítunk.